Daily Archives: August 27, 2019

Rekrytering av rätt personlighet

Är du mitt uppe i en rekrytering? Eller håller du på att söka jobb? Som arbetssökande är det inte ovanligt att man döljer vissa delar av sig själv. Det kan till exempel vara att man är glömsk eller har problem att hantera ”många bollar i luften”, som det ofta formuleras i arbetsannonserna.

Personligheten vid en rekrytering spelar roll – kanske större roll än man tror. Man vill gärna tro att rekrytering är en opartisk process, där det är kvalifikationer och meriter som väger allra tyngst. Det här är en mycket vanlig uppfattning, och många satsar därför på att visa varför man är bäst för jobbet. En del skulle snarare argumentera för att man bör satsa lite mer på att ”klicka” med arbetsgivaren. Undersökningar har visat att många hellre arbetar med en inkompetent person man tycker om, än en kompetent person man inte tycker om.

Inget konstigt, kanske. Vid en rekrytering kommer intervjuaren kanske att arbeta tillsammans med dig under en lång tid framöver. Den som intervjuar frågar sannolikt sig själv om den kan tänka sig att spendera timmar varje dag med dig. Om du är mycket kompetent rekrytering, och har goda kvalifikationer, men rekryteraren inte känner att ni klickar, minskar dina chanser till att få anställningen drastiskt.

Finns det någon konkurrent till positionen – någon med lite sämre kvalifikationer, men som är ”likeable” – är chansen kanske större att det är den som får jobbet. Målet vid en rekrytering är att hitta någon med goda kvalifikationer och som går bra ihop med resten av gruppen, givetvis. I realiteten kan arbetsgivarna dock behöva välja – lite bättre kvalifikationer, eller lite mer likeable?

Så kallade öppna frågor kan verka harmlösa. Det kan hända att de frågar vad dina styrkor är, vad dina svagheter är, vilken arbetsmiljö du trivs bäst i och om du är introvert eller extrovert. Även om det kanske inte upplevs finnas något rätt eller fel svar på dessa frågor, så ställs de i syfte att utröna huruvida dina personliga egenskaper är rätt för positionen som ska tillsättas. Svarar du något som inte stämmer överens med det som intervjuaren vill höra, kan du räkna med att dina chanser till anställningen minskar drastiskt. Innan en intervju är det en bra idé att läsa på om dessa frågor, vad arbetsgivare brukar vilja höra och ha positionen i åtanke. Räkna med att få dessa frågor vid rekrytering – och fundera ut bra svar på förhand.