Daily Archives: August 21, 2019

Kreditrisk vid fakturaförsäljning

Genom att sälja fakturor kan företag minska eller helt få bort kreditrisken. Det gäller däremot att förstå skillnaden mellan de olika sätten som fakturaförsäljning sker på och vilken kreditrisk dessa innebär.

Med regress

Om ett kreditbolag erbjuder sina kunder att sälja fakturor med regress innebär detta att kreditbolaget har hand om fakturan och försöker driva in den men att de inte tar den slutgiltiga kreditrisken. Skulle kunden inte betala innan förfallodatum skickas påminnelse. Därefter kan inkasso kopplas in. Sista steget är att det överlämnas till Kronofogden. Men om betalning ändå inte sker har kreditföretaget en möjlighet att sälja tillbaka fakturorna till de som en gång sålt dem. Detta för att de inte ska få en kreditförlust.

Utan regress

Om kreditbolaget erbjuder kunden att sälja fakturor utan regress innebär det att hela kreditrisken hamnar hos kreditbolaget. I det fall kunden inte betalar, även efter att Kronofogden försökt driva in skulden, kommer kreditförlusten att belasta kreditföretagets ekonomi efter de har övat på att sälja fakturor. Som företagare kan det alltså vara lockande att välja att sälja fakturor utan regress eftersom det tar bort kreditrisken helt och hållet. Men då kan man samtidigt förvänta sig en högre avgift.

Med borgen

Detta liknar till stor del fakturaförsäljning med regress. Men om företaget som har sålt fakturor inte har ekonomiska möjligheterna att köpa tillbaka dem så krävs detta av borgensmannen. Genom att ha personlig borgen på dessa skulder skapas en ytterligare säkerhet för kreditbolaget att verkligen få tillbaka pengarna om kunden inte skulle betala skulden.

Alltid minskad kreditrisk pga. risk för inkasso

En fördel med att sälja fakturor är att det minskar kreditrisken oavsett om man väljer regressrätt eller inte. Detta utifrån att kreditföretaget sköter ärendet. Det kan visas på följande sätt:

En småföretagare skickar en faktura på 2 000 kr till en kund som därefter inte betalar skulden. Företagaren behöver nu skicka påminnelse och dra det vidare till Kronofogden. Men frågan är om det är värt det? Att ta denna hjälp tar tid och man måste bevisa att kunden verkligen beställt varorna och att skulden är korrekt. Som småföretagare kan det kännas onödigt dyrt (gällande både tid och pengar) att försöka gå denna väg. Då kan det vara enklare att bara lägga ner det och ta en kreditförlust. Detta vet även vissa kunder och utnyttjar det genom att just beställa för mindre summor.

Men om man istället valt att sälja fakturor kommer fakturan att skickas av ett kreditbolag. Dessa är snabba med att skicka påminnelse med tillhörande avgift och är tydliga med att inkasso kommer kopplas in samt att det i slutändan dras till Kronofogden.  Bara genom detta ökar kundernas betalningsvilja vilket alltså minskar kreditrisken.